Informace pro uchazeče o přijetí:

Kapacita mateřské školy je naplněna. V současné chvíli děti nepřijímáme.