Číslo  účtu   pro    s t r a v n é

51-2912960257/0100

Věková  skupina  strávníků    -    Finanční limit

Strávníci  3-6 let   / 6 let dovrší do 31.8. 2018/

Přesnídávka:   7,-  Kč
Oběd         19,-  Kč  +  pitný režim  3,-  Kč
Svačina           6,-  Kč
Celodenní stravné      35,-  Kč

Děti s odkladem školní docházky
Celodenní stravné       38,-  Kč
  

Platba je splatná dopředu do 15.tého dne v měsíci. 

Žádáme rodiče, aby v platbách  uváděli   /ve zprávě pro  příjemce/   jméno  dítěte  !!!

Kontakt:  E-mail     : jidelna.klicanska@seznam.cz

Telefon   : 284 681 066
Vedoucí ŠJ    : Iva  Průšová

 

 

zpět