Číslo  účtu   pro    s t r a v n é

51-2912960257/0100

Věková  skupina  strávníků    -    Finanční limit

Strávníci  3-6 let   / 6 let dovrší do 31.8. 2021/

Celodenní stravné      40,-  Kč

Děti s odkladem školní docházky

Celodenní stravné       43,-  Kč
  

Platba je splatná do 15. dne v měsíci. Vrácení přeplatku za stravné je prováděno na konci školního roku. Jedná se o děti, které odcházejí z MŠ. Dětem, které pokračují ve školní docházce v následujícím školním roce, je přeplatek ponechán na účtu a převádí se na další školní rok. Pokud máte zájem o vyúčtování v jiném termínu, kontaktujte vedoucí školní jídelny dle potřeby.

Žádáme rodiče, aby v platbách  uváděli  přidělený variabilní symbol a ve zprávě pro  příjemce jméno  dítěte.

Je nezbytné informovat vedoucí školní jídelny o změně čísla účtu a o ukončení docházky dítěte v MŠ.

 

Kontakt:  E-mail     : jidelna@ms-klicanska.cz

Telefon   : 284 681 066
Vedoucí ŠJ    : Andrea Hulešová