Sdružení rodičů a přátel mateřské školy ve spolupráci s vedením mateřské školy
prosí rodiče o úhradu příspěvku na školní rok 2018/2019 ve výši 900 Kč na dítě /částka byla schválena na schůzce rodičů dne 3.9. 2018/
Příspěvek bude využit  výhradně pro potřebu dítěte na úhradu kulturních akcí a drobných dárků.
Částku, prosíme, uhraďte nejpozději do: 27. září 2018
1. bankovním převodem na účet
• Sdružení u České spořitelny a.s., Trousilova 4, Praha 8.
• Číslo účtu: 205484379/0800
• Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a třídu
2. hotově – v době úředních hodin ředitelky školy
• v ředitelně školy
• v pondělí 10. 9. a 17.9. 2018 od 16:00 – 17:00 hod.

 

zpět