Sdružení rodičů a přátel mateřské školy ve spolupráci s vedením mateřské školy

prosí rodiče o úhradu příspěvku na školní rok 2020/2021 ve výši 447 Kč na dítě /částka byla schválena na schůzce rodičů dne 1.9. 2020/. Platby se týkají pouze nově nastupujících dětí. Rodičům dětí, kteří SRPŠ platili v loňském šk.r., převádíme zbylou částku 447 Kč na letošní šk.r.

Příspěvek bude využit  výhradně pro potřebu dítěte na úhradu kulturních akcí a drobných dárků.

1. bankovním převodem na účet

           Částku uhraďte nejpozději do: 30. září 2020

2. hotově – v době úředních hodin ředitelky školy