Plán akcí 2. pololetí 2018/2019

ÚNOR

únor – březen
primární prevence - modrá a žlutá třída – start 25. 1. – 12.3. – info v šatnách

5. 2. 2019 – Divadlo K. Hackera
červená, oranžová třída „Paper boy“ od 10.30 hod

13. 2. – divadlo v MŠ- O tureckém rybáři

27. 2. karneval s focením

14.2. Masopustní průvod

dopolední akce v MŠ - oranžová třída

25.2.  testy školní zralosti - přihlášené děti /děti před vstupem do ZŠ/

BŘEZEN

19.3. divadlo v MŠ – O Smolíčkovi a Palečkovi + dílnička

20.3. Vítání jara, vynášení Moreny

dopolední akce v MŠ - oranžová třída

26.3. návštěva knihovny KD Krakov
žlutá třída od 10 – 11 hod.           

Jarní dílnička – odpolední akce pro děti a rodiče
termín bude upřesněn

Návštěva 1. tříd v ZŠ Hovorčovická + schůzka rodičů s učiteli ZŠ Hovorčovická
termín bude upřesněn

DUBEN

2.4. návštěva knihovny KD Krakov
modrá  třída od 10 – 11 hod.           

Velikonoční průvod v MŠ – dopolední akce v MŠ
červená třída a termín bude upřesněn

9.4. divadlo v MŠ – Pomlázková pohádka

10.4. koncert v LŠU Klapkova
žlutá a modrá třída od 10:30

Dopravní hřiště
žlutá a modrá třída – termín bude upřesněn

Hvězdárna Ďáblice
všechny třídy – termíny budou upřesněny

KVĚTEN

Botanická zahrada
všechny třídy – termíny budou upřesněny

7. 5. Bezpečnostní průprava
modrá, žlutá třída

Vystoupení pro rodiče
všechny třídy – termíny budou upřesněny

21. 5. divadlo v MŠ – Jak se Barborka zatoulala

30. 5. sport. odpoledne MDD
odpolední akce pro děti a rodiče od 17:00 hod. na školní zahradě

ČERVEN

Dům seniorů
vystoupení  žluté třídy – termín bude upřesněn

6. 6. DDM Spirála – program Přírodní živly
modrá a  žlutá třída

20. 6. rozloučení s předškoláky
odpolední akce pro děti a rodiče od 17:00 hod. na školní zahradě

Celoškolkový výlet – termín bude upřesněn

 

zpět