Provoz školy je stanoven na dobu od 6.30 do 17.00 hodin.

Děti se scházejí od 6.30 do 8.30 hodin, po té se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po obědě je možno si děti vyzvednout v době od 12.15 do 12.45 hodin, po odpoledním odpočinku pak v době od 15.00 do 17.00 hodin. Po předchozí domluvě s učitelkou lze dohodnout předem pozdější příchod či dřívější odchod dítěte z mateřské školy.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá v době od 8:30 - 12:30 hod.

Škola odpovídá za zdraví a bezpečnost dítěte od okamžiku, kdy je pedagogický pracovník převezme od jejich zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte tzv. "Pověření k vyzvedávání dítěte z MŠ".

Provoz školy je přerušen v měsíci červenci a srpnu. O omezení nebo přerušení provozu jsou zákonní zástupci dítěte informováni nejméně 2 měsíce předem. Na základě jejich písemné žádosti podané ředitelce mateřské školy nejpozději 30 dnů před omezením nebo přerušením provozu zabezpečí ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem pobyt dítěte v jiné mateřské škole.

Provoz tříd:

červená třída: 6:30 - 17:00 hod.

zelená třída: 7:00 - 16:30 hod.

žlutá třída: 7:00 - 16:00 hod.

modrá třída: 7:30 - 16:00 hod.

U vchodu do MŠ na nástěnce najdete informační domeček, který vám vždy napoví, ve které třídě se vaše dítě nachází.