Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20

Mateřská škola je jednopatrová budova, prostorově členěná na čtyři třídy. Nachází se v Městské části Praha 8 - Kobylisy. Součástí mateřské školy je školní jídelna a rozlehlá zahrada.

Projekt ŠABLONY OP JAK - MŠ Klíčanská /zahájení od 01.09. 2023/:  https://www.ms-klicanska.cz/store/50-ms-klicanska-a3-plakat-publicita-opjak.pdf

DIGITALIZUJEME ŠKOLU