Vážení rodiče,

pokud bude, vzhledem k epidemiologické situaci, uzavřena celá třída s povinně vzdělávanými předškoláky /děti, které od 1.9. 2021 - 31.8. 2022 dovrší 6 let/, budeme připravovat distanční výuku v podobě třídních plánů přizpůsobených k tomuto účelu. Třídní plány budou vkládány do této sekce /Distanční výuka z MŠ - najdete pod doporučenými odkazy/. Po znovuotevření třídy přinesete do MŠ vypracované pracovní listy nebo další artefakty, které jste společně vyrobili /týká se pouze dětí, které od 1.9. 2021 - 31.8. 2022 dovrší 6 let/.  Vše, co přinesete, bude dítěti vkládáno do portfolia distanční výuky. Pro děti, které jsou dlouhodobě omluveny, doporučujeme využití internetových stránek pro předškolní vzdělávání /viz přílohy/.

V době uzavření celé školy, budeme vypracovávat třídní plány i pro mladší děti. Bude jen na vás, zda je s dětmi využijete. Do MŠ nosit nemusíte. Mohou být pouze inspirací k činnostem. 

http://www.predskolaci.cz/?fbclid=IwAR2pU8k5FQ_Imk300qoUBcJq0fMyH46l-d2WyfgB3Me5TOJupE66C7t3ofc

http://krokotak.com/

https://skolka-online.cz/

https://www.maminkam.cz/pracovni-listy-zaklady-cteni-pro-predskolaky

Distanční výuka z MŠ: