Režim dne

6:30 – 8:30  Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

8:30 - 8:35  Komunitní kruh

8:35 – 8:50  Pohybové aktivity, zdravotní cvičení

8:50 - 9:10  Osobní hygiena, dopolední svačina

9:10 - 9:45  Aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, Metoda Dobrého Startu

9:45 - 11:45  Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11:45 - 12:15  Oběd a osobní hygiena dětí

12:15 - 12:45  Odchody po obědě

12:45 – 14:30  Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:30 – 15:00  Odpolední svačina, osobní hygiena

15:00 – 17:00  Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou pobývat na zahradě mateřské školy