Forma zveřejňovaných informací je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k tomuto zákonu a splňuje všechna důležitá pravidla v něm stanovená.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný odpovídající prohlížeč:

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu podpora@mhservis.cz.