Rozvrh kroužků na školní rok 2018/2019

pondělí

Angličtina pro předškoláky 16 - 16:45

úterý

Flétnička 1. skupina 15:45 - 16:15

                 2. skupina 16:15 - 16:45

Tenisová přípravka 15:00

čtvrtek

Keramika 1. skupina 13:35 - 15:00

                  2. skupina 15:05 - 16:35

Tenisová přípravka 15:00

pátek

Předplavecký výcvik 2. pololetí

 

 

 

zpět