Provozování kroužků v naší mateřské škole se bude odvíjet od aktuálních vládních opatření.

Tenis - dle aktuálního rozdělení lektora

Flétna - každé úterý od 15:45 hod. a 16:15 hod. - 2 skupiny

Angličtina - každá středa od 16:00 hod. 

Keramika - každý čtvrtek od 13:20 hod. a 15:00 hod. - 2 skupiny

Předplavecký výcvik - každý pátek dopoledne od druhého pololetí /pouze pro nejstarší předškoláky/