PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽKY BUDE PROBÍHAT VÝHRADNĚ PŘES AGENTURY, KTERÉ KROUŽKY POŘÁDAJÍ. INFORMACE O ZPŮSOBU PŘIHLÁŠOVÁNÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA HLAVNÍ NÁSTĚNCE ŠKOLY BĚHEM ZÁŘÍ 2023.

 

úterý - Flétnička od 15:00 h.

středa - Angličtina pro předškoláky od 15:00 h.

čtvrtek - Blátivé hrátky - keramika  1. sk. 13:20 - 14:50 h.

                                                          2. sk. 15:00 16:30 h.

pátek - Předplavecký výcvik - od druhého pololetí šk.r.