Informace k zápisu dětí na šk.r. 2016/2017 a Dny otevřených dveří mateřských škol Prahy 8