Rodiče dětí, kterých se týká v letošním školním roce zápis do ZŠ, mají možnost v naší MŠ využít nabídky testů školní zralosti. Ve středu 4.2. 2015 dopoledne navštíví naší MŠ Mgr. Lucie Rafajová z PPP Prahy 7 a 8. Pro předem přihlášené děti bude mít připraveny testy školní zralosti k vypracování. Po skončení prací paní magistra testy vyhodnotí a u dětí, které se budou jevit ve vypracování testů nezralé, pozve rodiče k individuálním pohovorům v poradně. Pokud chcete, aby se vaše dítě zúčastnilo testů školní zralosti, nahlaste to třídním učitelkám. Ty vám dají k podpisu souhlas s vyšetřením vašeho dítěte.