Školní řád Mateřské školy, Praha 8, Klíčanská 20, příspěvková organizace upravuje organizaci školy, její provoz, řízení školy a povinnosti zaměstnanců, rodičů i dětí. Školní řád vychází ze školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Celé znění školního řádu naleznete v přiloženém dokumentu...