Oznámení o přerušení provozu mateřských škol, zřízených městskou částí Praha 8, v letních měsících školního roku 2014/2015