Vážení rodiče,

v letošním roce uskutečníme spolupráci s nejbližší základní školou ZŠ Hovorčovická. Děti se budou seznamovat s prostředím základní školy, s formou výuky prvních tříd, budou mít možnost se aktivně zapojit do vyučování a prožít školní atmosféru. Cílem této spolupráce je dětem usnadnit přestup z mateřské do základní školy.

Setkání dětí prvního stupně ZŠ a nejstarších předškoláků naší MŠ /děti z 3. a 4. třídy/

Vánoční jarmark v ZŠ Hovorčovická

      Srdečně Vás i Vaše děti zveme na toto setkání.

Návštěva prvních tříd ZŠ Hovorčovická

                         /děti po svačince navštíví 1. třídy ZŠ Hovorčovická a stanou se součástí vyučování :) /

Schůzka učitelek ZŠ Hovorčovická s rodiči budoucích prvňáčků

           /představení školy, formy a metody výuky, doplňkové aktivity,  seznámení s učebními pomůckami apod., zodpovězení dotazů rodičů/