V pátek 19. 12. navštíví děti ze 4.třídy nedaleký Domov seniorů, kde předvedou krátké pásmo složené z básniček, písniček a tanečků.

Děti také předají seniorům přáníčka a drobné dárečky s přáním krásných vánočních svátků.