ZPRAVODAJ - FOTO

Děkujeme za spolupráci při realizaci projektu "Kapička Karlička". Krásné výtvory dětí, paní učitelek i Vás, podpořily celkovou atmosféru projektu a upevnily získané znalosti o užitečnosti, ochraně a využitelnosti vody na Zemi. Dále děkujeme paní Váchové, která předala dětem své poznatky z cest a pracovních zkušeností o vodních zdrojích a globálním problému pitné vody. Realizaci projektu si děti velmi užily a věříme, že získaly povědomí o tom, jak s přírodou souznít a chránit ji k prospěchu nás Všech,

I nadále ponecháme k dispozici dětem i Vám vodní stěnu na školní zahradě u modrého pískoviště a rybníčky s řekou na terasách, dokud nám to počasí dovolí. 

 Pro zobrazení fotografií rozklikněte odkaz dole:  "Více informací naleznete na www.... "

Kód pro otevření fotogalerie je stejný jako číselný kód pro otevírání dveří MŠ.

 -  B - 203.41 kB - 147.19 kB - 157.72 kB - 146.25 kB - 174.6 kB -  B - 148.71 kB - 150.15 kB - 140.3 kB - 140.6 kB - 133.81 kB - 140.64 kB -  B -  B - 124.18 kB - 145.34 kB - 111.14 kB - 106.45 kB - 130.11 kB - 133.77 kB - 124.57 kB - 152.88 kB - 100.8 kB - 152.59 kB - 123.28 kB - 129.64 kB - 126.06 kB - 130.46 kB - 129.62 kB - 171.34 kB - 203.89 kB - 200 kB - 202.1 kB - 167.59 kB - 186.74 kB - 199.65 kB - 167.55 kB -  B - 130.52 kB - 109.95 kB - 123.67 kB - 113.21 kB - 133.69 kB - 149.77 kB - 147.03 kB - 178.57 kB - 130.3 kB - 117.43 kB - 119.27 kB - 138.62 kB - 141.83 kB - 124.95 kB - 142.53 kB - 173.11 kB - 149.62 kB - 146.11 kB - 173.11 kB - 124.42 kB - 154.74 kB - 159.32 kB -  B - 156.65 kB - 135.14 kB - 145.98 kB - 193.36 kB - 166.54 kB - 130.06 kB - 131.6 kB - 124.15 kB - 200.95 kB - 93.32 kB - 105.44 kB - 110.5 kB - 118.25 kB -  B -  B - 101.47 kB - 117.31 kB - 103.77 kB -  B - 133.59 kB - 136.82 kB - 121.07 kB - 138.87 kB - 157.27 kB - 130.85 kB - 138.76 kB - 118.12 kB - 105.49 kB - 158.53 kB - 153.84 kB - 156.48 kB - 200.5 kB -  B -  B - 161.44 kB -  B - 104.98 kB