Školní rok začíná v úterý 1.9. 2015.

Seznam rozdělení dětí bude vyvěšen od 1.9. na hlavní nástěnce.

V úterý 1.9. od 17:00 hod. proběhne úvodní schůzka rodičů v červené třídě. Informace, které na schůzce získáte, budou pro Vás důležité a pro spokojený pobyt dítěte ve školce potřebné. Žádáme Vás, zúčastněte se schůzky bez přítomnosti dětí, abychom měli na naše setkání a Vaše dotazy čas a klid.

Seznamte se s důležitými pokyny pro spokojený pobyt dítěte ve školce a se Školním řádem: