Vážení rodiče,

z důvodu zajištění bezpečnosti vašich dětí a personálu školy, dále pak z důvodu zamezení krádeží v MŠ, bude v pondělí  26.1. 2015 v dopoledních hodinách instalován u hlavních dveří MŠ bezpečnostní zámek deaktivující se číselným kódem. Číselný kód bude zákonným zástupcům sdělen prostřednictvím třídních učitelek. Telefonicky ani emailem nebudeme kód poskytovat. Otevírání dveří pomocí číselného kódu bude pouze v době příchodů a odchodů dětí. V mezidobí budou do MŠ vpuštěny pouze hlášené návštěvy. Při odchodu z MŠ otevřete dveře pomocí bzučáku.