I n f o r m a c e    o   p ř e d p l a v e c k é m   v ý c v i k u    d ě t í

                          5.2. 2016 – 24.6. 2016

       Doprava - MHD                             

                             celkem  936 Kč

                                          tekuté mýdlo bude zakoupeno pro všechny děti

 

Úhrada kurzovného a předání lékařského potvrzení o možnosti účasti dítěte na plavání:  - v úterý 19.1. nebo 26.1. od 16:00 – 17:00 hod. v ředitelně školy

Pokud částku neuhradíte v daných termínech, bude místo vašeho dítěte nabídnuto náhradníkovi.

                                             PŘIHLAŠOVÁNÍ NA HLAVNÍ NÁSTĚNCE MŠ.