INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ BYLY ŘÁDNĚ PŘIHLÁŠENY K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

 

Zápis k prázdninovému provozu je ukončen.

 

Provoz MŠ Klíčanská je od 10.8. – 21.8. 2015

Příchody do MŠ

od 6:30 – 8:30 hod.

Odchody z MŠ

po obědě od 12:15 – 12:45 hod.

po odpočinku od 15:00 – 17:00 hod.

 

Pobytový režim dne je obdobný jako v ostatních školkách MČ Prahy 8

Dětem přineste:

Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno na hlavní nástěnce v den nástupu.

 

Přejeme vám i vašim dětem příjemný pobyt v naší školce :)