Platby školného a stravného za měsíc květen nehraďte. Pokud bude škola otevřena v průběhu měsíce května, školné i stravné bude stanoveno.  O možném termínu otevření školy, Vás budeme informovat. Čekáme na manuál k otevírání škol, který by měl být vydán MZCR a MŠMT do konce dubna.  Podle daných požadavků se budeme připravovat na otevření školy. Doporučený termín pro otevření mateřských škol je zatím 25.5. 2020. 

Vážení rodiče,

z důvodů vyplývajících z negativních důsledků šíření koronaviru, byl provoz naší školy do odvolání přerušen. Protože nedokážeme odhadnout, jak bude dlouho ještě naše škola z výše uvedeného důvodu uzavřena, stanovuji na měsíc duben 2020 úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 0 Kč. Prosím Vás o pozastavení platebních příkazů či neodesílání platby školného za duben. Pokud jste již tak učinili, po vyúčtování Vašich plateb, Vám budou přeplatky vráceny. Vyúčtování poměrné částky bude taktéž provedeno za měsíc březen. Stejné pokyny platí i pro platbu stravného.