Pokud máte zájem o zapsání dítěte do naší mateřské školy, vyplňte potřebné dokumenty /viz přílohy/ a odešlete poštou /Mateřská škola, Klíčanská 1677/20, Praha 8, 182 00/ nebo datovou schránkou: w2ekxtm. K vyplněným dokumentům, včetně lékařského potvrzení na evidenčním listu, přiložte kopii rodného listu dítěte, u cizinců dále potvrzení pobytu v ČR. Vaše žádost bude posouzena dle kritérií a zařazena do databáze zápisu 2021/2022. Pokud splníte podmínky přijetí a kapacita školy dovolí přijetí dítěte, bude vám vystaveno Rozhodnutí o přijetí dítěte.