Informace k podání Žádosti o přijetí dítěte do MŠ najdete v příloze zprávy. 

Po převzetí Žádosti ředitelkou školy bude zákonnému zástupci - žadateli na uvedený e-mail zasláno potvrzení o zaevidování Žádosti a také registrační číslo dítěte, pod kterým bude vedena Žádost ve správním řízení. Potvrzení bude zasláno do tří pracovních dnů od obdržení Žádosti školou. Pokud by Vám potvrzení v této lhůtě nebylo zasláno, obraťte se s dotazem na e-mail: info@ms-klicanska.cz.