Vážení rodiče,

v odkazu níže máte vloženy informace pro nástup nově přijatých dětí.  Kapacita školy je pro školní rok 2020/2021 naplněna. V současné době děti již nepřijímáme.

Přijetí dítěte do mateřské školy ukládá zákonnému zástupci dle § 35 zákona 561/2004 Sb. /školský zákon/ povinnost od 1.9. 2020 hradit školné a stravné ve stanovené výši. Dále pak je povinností dítě řádně z docházky omlouvat.

Pokud nemáte o umístění vašeho dítěte v naší MŠ zájem, neprodleně tuto skutečnost nahlaste ředitelce školy. Bude s vámi sepsáno řádné ukončení přijetí vašeho dítěte. 

https://www.praha8.cz/Nestihli-jste-zapis-deti-do-skolky-6.html