Žádáme rodiče dětí, které z různých důvodů /stěhování, přestupy do jiných MŠ apod./ ukončí vzdělávání v naší MŠ do 31.8. 2023, nechť tuto skutečnost nahlásí co nejdříve ředitelce školy. Usnadníte tím kapacitní přehlednost pro další přijímání dětí.

Od úterý 09.05. 2023 budou rodiče dětí, které se zúčastnily zápisu do ZŠ, u paní učitelek podepisovat formulář, na kterém potvrdí nástup do ZŠ, případně nástup do přípravné třídy ZŠ a tím ukončí docházku svého dítěte v naší MŠ ke dni 31.08. 2023.

Pokud pro svého předškoláka budete žádat odklad školní docházky, doložíte mateřské škole Rozhodnutí o odkladu školní docházky vašeho dítěte nejpozději do 31.5. 2023.

Pokud pro svého předškoláka budete žádat o nástup do přípravné třídy ZŠ, doložíte mateřské škole Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy vašeho dítěte nejpozději do 31.5. 2023.

Děkujeme za spolupráci.