ZPRAVODAJ

Vážení rodiče,

po domluvě s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8 Vám oznamujeme, že v letošním školním roce nebudou probíhat testy školní zralosti na půdě naší mateřské školy. Pokud budete chtít kontaktovat PPP, obracejte se na:

Sídlo poradny:
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8
Glowackého 549/7
181 00 Praha 8

Telefon: 286 585 191, 286 882 368
E-mail: poradna8@ppppraha7a8.cz

I paní učitelky naší školky Vám mohou pomoci zodpovědět otázky ohledně vývoje Vašeho dítěte. Pokud budete mít zájem, domluvte si s nimi konzultační hodinu – rády Vám vyhoví. Případné návrhy na odklad školní docházky nebo nástup do přípravné třídy ZŠ mateřské škole včas nahlaste.