Rodiče dětí, kterých se týká v letošním školním roce zápis do ZŠ mají možnost v naší MŠ využít nabídku testů školní zralosti. V úterý 4.2.  2020 navštíví naší MŠ psycholog z PPP Prahy 7 a 8. Pro přihlášené děti bude mít připraveny testy školní zralosti k vypracování. Po skončení prací testy vyhodnotí a u dětí, které se budou jevit ve vypracování testů nezralé, pozve rodiče k individuálním pohovorům v poradně.

 

Pokud chcete, aby se vaše dítě zúčastnilo testů školní zralosti, nahlaste to třídním učitelkám.

zpět