Úplata školného za šk.r. 2016/2017 byla stanovena takto:

 

 

zpět