Vážení rodiče a děti,

aktuálně do našich akcí zařazujeme program Šifra Mistra Brailla o životě nevidomých a slabozrakých.

Dne 22.10.2019 v dopoledních hodinách.

Hravou a přirozenou formou představíme dětem svět lidí s "kouzelnou" bílou hůlkou.

Děti se seznámí s dovednostmi a prací vodicího pejska, i s tím jak se k vodicímu pejskovi správně chovat na ulici.

Vyzkouší si speciální simulační brýle různých zrakových vad, chůzi s bílou holí, a nebo jak čtou nevidomí lidé.

Přečteme si pohádku v Braillově písmu a procvičíme oční svaly formou zajímavých her.

Díky tomuto projektu získalo několik nevidomých a slabozrakých osob pracovní uplatnění ve svém oboru. Pro udržení těchto pracovních míst nás také můžete podpořit zasláním drobného finančního daru na konto sbírky pro Belušku z.s..

Více na https://www.beluska.cz/podpora/

 

Program bude hrazen z prostředků SRPŠ. Někteří rodiče přispěli větší než odsouhlasenou částkou, proto můžeme zařadit tento zajímavý projekt. DĚKUJEME J

zpět