Od 01.12. do 16.12. 2022 můžete přihlásit děti na předplavecký výcvik. Přihlášky zasíláte přes ZPRAVODAJ MŠ nebo dítě zapíšete na hlavní nástěnce MŠ.