Vážení rodiče,

předkládáme Vám odkazy na materiály k předškolnímu vzdělávání.  Snažíme se Vám alespoň touto formou ulehčit současnou nelehkou situaci. Vzdělávací bloky našeho Školního vzdělávacího programu jsou rozděleny dle ročních období - JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA. Vzdělávací aktivity tedy souvisí s přírodními zákonitostmi, společenskými tradicemi a zvyklostmi. V tomto období bychom se věnovali integrovanému bloku JARO.  V současné době lze využít prohlížení knížek, sledování naučných pořadů pro předškoláky, vymýšlění různých her k tématu - změny v přírodě, příchod jara, zvířata a jejich mláďata, jarní rostliny, pozorování proměnlivého počasí. Čekají nás svátky jara - Velikonoce a s nimi spojené tradice - barvení vajíček, pletení pomlázky, velikonoční koledy. Jaro je plné barev a tvarů, které mohou být inspirací k různým činnostem - třídění, porovnávání, přiřazování.  V sekci Dokumenty, na našich WEB stránkách, můžete najít - Konkretizované výstupy pro předškoláky. Ty by Vám mohly pomoci najít inspiraci k dalším činnostem s dětmi.

Pevně věřím, že se budeme moci co nejdříve ve školce setkat. Přeji Vám a Vašim dětem pevné zdraví a prosím, neztrácejte optimismus. 

Šárka Fišerová, ředitelka školy

http://www.predskolaci.cz/?fbclid=IwAR2pU8k5FQ_Imk300qoUBcJq0fMyH46l-d2WyfgB3Me5TOJupE66C7t3ofc

https://www.hrajeme-si.cz/content/52-fotogalerie-iskolicka?utm_source=ecomail&utm_campaign=2020_03_18_karantena&utm_medium=email&utm_term=16863&ecmid=7104&fbclid=IwAR3TqtIHpAVQwWdoVK189idVvO1QB_OkFK6rPbZpo3uPAm5zMoc1HGzdexM

http://krokotak.com/

https://skolka-online.cz/

https://www.maminkam.cz/pracovni-listy-zaklady-cteni-pro-predskolaky

Informace ke vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí ve škole:

https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/vzdelavani-bez-osobni-pritomnost-zaku-a-studentu-pri-vzdelavani-nebo-studiu.a-6512.html

 

zpět