I n f o r m a c e    o   p ř e d p l a v e c k é m   v ý c v i k u    d ě t í

 

    + děti s odkladem školní docházky

                    7.2. 2020 – 26.6. 2020

                v areálu Aquacentrum Šutka

celkem  1 200 Kč

 

 

Úhrada kurzovného a předání lékařského potvrzení o možnosti účasti dítěte na plavání:  - hotově v pondělí 20.1. nebo 27.1. od 16:00 – 17:00 hod. v ředitelně školy.

 

Uhrazení kurzovného je podmínkou přijetí dítěte k předplavecké výuce.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA HLAVNÍ NÁSTĚNCE.

zpět