I n f o r m a c e    o   p ř e d p l a v e c k é m   v ý c v i k u    d ě t í

• předplavecká výuka je určena pro nejstarší předškoláky nar. od 1.9. 2012 – 31.8. 2013
    + děti s odkladem školní docházky
• výuka bude realizována v 2. pololetí tj. od
                    8.2. 2019 – 21.6. 2019
                v areálu Aquacentrum Šutka
• čas výuky: od 9:40 – 10:25 hodin – budeme jezdit po svačině
• celkem lekcí: 18
• doprava – MHD
• cena:  výuka plavání /1 LEKCE/ 70 Kč + 10 Kč tekuté mýdlo   
celkem  1 270 Kč

• potřebné vybavení: plavky,  ručník, koupací čepice, igelitová taška – vše dát do batohu na záda
tekuté mýdlo bude zakoupeno pro všechny děti
• nedoporučuje se nosit řetízky, náušnice  - nebezpečí ztráty

Úhrada kurzovného a předání lékařského potvrzení o možnosti účasti dítěte na plavání:  - hotově v pondělí 21.1. nebo 28.1. od 16:00 – 17:00 hod. v ředitelně školy.

Pokud částku neuhradíte v daných termínech, bude místo vašeho dítěte nabídnuto náhradníkovi.

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA HLAVNÍ NÁSTĚNCE

zpět