Prázdninový provoz MŠ Klíčanská – 08.08. – 19.08. 2022

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ BYLY ŘÁDNĚ PŘIHLÁŠENY K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

 

Telefon MŠ: 284 684 671, e-mail: info@ms-klicanska.cz

Telefon   ŠJ: 284 681 066, e-mail: jidelna@ms-klicanska.cz

 

Příchody do MŠ

od 6:30 – 8:30 hod.

 

Odchody z MŠ

po obědě od 12:15 – 12:45 hod.

po odpočinku od 15:00 – 17:00 hod.

 

Pobytový režim dne je obdobný jako v ostatních školkách MČ Prahy 8

Co s sebou do školky – týká se i dětí z kmenové MŠ Klíčanská:

OBLEČENÍ PODEPIŠTE NEBO JINAK OZNAČTE

Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno na hlavní nástěnce v den nástupu.

Přejeme Vám i Vašim dětem příjemný pobyt v naší školce :)