Pokud bude mateřské škole nahlášena pozitivita Covid-19 dítěte či zaměstnance školy, dojde ke spolupráci školy s hygienickou stanicí k trasování postiženého a vyhodnocování rizik. Bezprostředně po rozhodnutí hygienické stanice o dalším postupu školy, budete informováni, jak dále postupovat. Pokud dojte k uzavření školy, informace budou vloženy na webové stránky školy, pokud se opatření budou týkat konkrétních dětí, budou rodiče obesláni prostřednictvím e-mailových schránek. Z tohoto důvodu apeluji na sledování web stránek školy a osobních e-mailových schránek /pokud máte novou e-mailovou adresu, nahlaste tuto změnu co nejdříve třídní učitelce/.  Po obdržení informace přes e-mail, vždy potvrďte přijetí zprávy na školní e-mail. Tato komunikace a spolupráce je v tuto dobu velmi důležitá.

Děkuji. Mgr. Šárka Fišerová, ředitelka školy