Pokyny k platbě SRPŠ najdete v sekci O školce - SRPŠ. Platby se týkají pouze nově nastoupivších dětí.