Kroužky:

po dobu covidových omezení jsme zrekonstruovali samostatnou hernu, kterou teď můžeme využívat mimo jiné i k provozování kroužků. Díky této realizaci nebudeme muset při konání kroužků spojovat třídy a dezinfekce prostor bude také mnohem jednodušší a účelnější.  Proto můžeme od října 2021 začít provozovat kroužky Flétnička a Angličtina pro předškoláky. Lektoři kroužků a další externí pracovníci se budou před vstupem do MŠ legitimovat dokončeným očkováním proti Covidu nebo negativním testem. Informace o kroužcích najdete na letácích v šatnách. Pro další info kontaktujte lektory kroužků.

Mimo kroužků budou v herně probíhat i skupinové činnosti zaměřené na rozvoj kompetencí v oblasti interaktivních technologií /interaktivní tabule a Magic box/ a jazyková příprava dětí /povinně vzdělávaných/ s nedostatečnou znalostí českého jazyka.

Akce hrazené ze SRPŠ:

v 1. pololetí jsme se rozhodli, vzhledem k nemožnosti odhadu vývoje pandemie Covid, organizovat akce, které neslučují kolektivy do jedné místnosti /zachovají vždy homogenitu třídy/, nejsou finančně náročné a jejich dostupnost je bez použití MHD:

Říjen

5.10. – logopedický screening v MŠ – pro přihlášené děti

14.10. – program Zdraví – žlutá třída – místo konání Spirála Přemyšlenská

Listopad

24.11. – fotografování jednotlivců v MŠ – vánoční motiv

25.11. – program Les – modrá třída – místo konání Spirála Přemyšlenská

Prosinec

3.12. – Mikulášská nadílka v MŠ

8.12. – program Zimní hrátky se zvířátky – červená třída

9.12. -  program Zimní hrátky se zvířátky – zelená třída

Leden

6.1. – průvod Tří králů v MŠ – zajišťuje žlutá třída

Vánoční vystoupení dětí plánovat nebudeme. Nemocnost v tomto období je veliká a v kombinaci s nejasností vývoje Covid, raději nebudeme riskovat kumulaci velikého množství lidí v jedné třídě. Pevně doufáme, že bude moci proběhnout vystoupení jarní nebo letní. Na tyto měsíce budeme organizovat hlavně venkovní akce.