Vážení rodiče,

od pondělí 25.5. 2020 dochází k znovuobnovení provozu naší mateřské školy. Protože podmínky vzdělávání budeme ještě upravovat podle počtu docházejících dětí, žádáme vás o upřesnění docházky vašeho dítěte.  Na email info@ms-klicanska.cz do středy 13.5. oznamte, zda vaše dítě /jméno dítěte + třída/ bude mateřskou školu v období od 25.5. – 30.6.  navštěvovat či nenavštěvovat. Do předmětu zprávy napište DOCHÁZKA do 30.6.

Pokud se rozhodnete, že vaše dítě bude MŠ navštěvovat, uhraďte za měsíc červem školné v běžné výši 565 Kč. Pokud vaše dítě již MŠ od 25.5. – 30.6. navštěvovat nebude, školné za červen nehraďte. Konečné vyúčtování provedeme na konci školního roku. Stravné vám bude účtováno podle nahlášené docházky.

Všechny akce /divadla, sport. den, výlet, rozloučení s předškoláky apod./ , které byly v MŠ plánované do 30.6. jsou zrušeny. Všechny zájmové kroužky včetně plavání jsou také do konce školního roku zrušeny. Vyúčtování jednotlivých kroužků s vámi sjednají pořadatelé kroužků. Informace ohledně plateb plavání vám budou zaslány emailem po obdržení vašeho rozhodnutí docházky dítěte v MŠ. Vyúčtování SRPŠ bude sjednáno s výborem SRPŠ a oznámeno na našich web stránkách.

Organizace vzdělávání od 25.5. – 30.6. bude upravena podle počtu přihlášených dětí. Dle doporučení MŠMT budeme většinu času trávit na školní zahradě, mimo areál školy vycházet nebudeme. Program bude upraven podle složení skupin dětí a bude se řídit ŠVP naší školy. Žádáme rodiče, aby zvážili nutnost nástupu dítěte do MŠ. Mateřská škola je do konče června otevřena hlavně pro rodiny, které potřebují zajistit dohled nad svými dětmi z důvodu návratu do zaměstnání. Také žádáme o využití délky pobytu dítěte v MŠ na nezbytně potřebnou dobu.

Před otevřením MŠ vám poskytneme bezpečnostní a hygienické požadavky, které bude škola vyžadovat. V přiložených dokumentech najdete další informace o požadavcích na otevření mateřských škol.

https://www.praha8.cz/Prvni-stupne-zakladnich-skol-a-materske-skoly-zacnou-v-Praze-8-fungovat-od-25-kvetna-1.html