v úterý 27.09. 2022 od 8:30 hod. proběhne v naší školce logopedické vyšetření dětí pod vedením paní magistry Kateřiny Slezákové. Z kapacitních důvodů paní magistra vyšetří pouze děti s povinnou předškolní docházkou. Pokud vaše dítě na logopedické cvičení nedochází a máte dojem, že by potřebovalo nápravu řeči, přihlaste ho na letáku v šatně kmenové třídy. Nezapomeňte se k souhlasu vyšetření podepsat. Pokud bude zjištěno, že vaše dítě nápravu řeči potřebuje, domluvíte se s paní magistrou na docházce do její ordinace s vaší účastí.