Ve středu 23. května pořádáme celoškolkový polodenní výlet do skanzenu v Přerově nad Labe

Děti přiveďte nejpozději do 7:30 hod. a předejte učitelce ve třídě.

Skanzen je poznávací centrum ve venkovních prostorách areálu, proto děti  
vhodně oblékněte a vybavte je pevnou obuví.

Dětem dejte do batůžku pláštěnku a pití v uzavíratelné lahvi. Svačit budeme
po příjezdu v Přerově /svačinu zajišťuje MŠ/, obědvat budeme po    příjezdu v MŠ.
Pokud si budete chtít dítě vyzvednout po obědě, přijďte kolem 13:00 hod.

Pokud je některému dítěti v autobuse nevolno, nahlaste to paní učitelce, zajistíme usazení vpředu autobusu.

zpět