Vážení rodiče,

i nadále vás žádáme o zodpovědný a ohleduplný přístup ve věci zdraví dětí a dospělých. Pokud vaše dítě nebo i vy samotní budete jevit známky respiračního onemocnění, nenavštěvujte naši školu.

S ohledem na situaci stále se šířícího infekčního onemocnění dodržujte pokyny Hlavní hygienické stanice: www.hygpraha.cz nebo Ministerstva zdravotnictví: www.mzcr.cz. Protože se daná doporučení aktuálně vkládají a mění, žádáme vás o sledování těchto informací.

Pokud budou vydány konkrétní pokyny pro školská zařízení, budeme vás informovat.

Děkujeme vám za spolupráci.

zpět