ZPRAVODAJ

Vážení rodiče,

zastavte si platební příkazy na úhradu školného. Poslední platba by měla proběhnout za měsíc červen. Červenec a srpen jsou bezúplatné /mimo nahlášené děti na prázdninový provoz/. Přeplatky dětí, které k 31.08. 2023 končí docházku v MŠ, budou během srpna až září 2023 vráceny. 

V příloze najdete informaci o platbách školného a stravného od 01.09. 2023. Upozorňujeme, že děti, které budou od 01.09. 2023 plnit povinné předškolní vzdělávání, školné neplatí.