Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálnímu zdražování potravin a snahy uchování kvality stravování v naší mateřské škole, jsme nuceni od 01.01. 2022  navýšit cenu stravného o 2 Kč.

Věková  skupina  strávníků    -    Finanční limit od 01.01. 2022

Strávníci  3-6 let   (6 let dovrší do 31.08. 2022)

Celodenní stravné      42,-  Kč

Děti s odkladem školní docházky

Celodenní stravné       45,-  Kč

 

V Praze dne 01.11. 2021

Andrea Hulešová, vedoucí školní jídelny