Vážení rodiče,

od pondělí 3.5. 2021 otevíráme mateřskou školu v běžném režimu pro všechny děti.

Děti se již nebudou testovat.

Děti budou ve svých kmenových třídách.

Režim případných karantén se bude řídit stejným pravidlem jako před uzavřením MŠ – pozitivní dítě ve třídě = děti, které s tímto dítětem přišly do styku min. 2 dny před pozitivitou /vždy rozhoduje hygiena/ nastupují do karantény.

Upozorňujeme, že při plném počtu pedagogů dochází ke spojování tříd od 6:30 – 7:00 hod.  /modrá a červená třída od 6:30 do 7:30 hod./  a od 16:00 – 17:00 hod. – v těchto časech může dojít k nástupu do karantény i z důvodu styku dítěte z jiné třídy. Pokud nastanou absence paní učitelek, budeme vás o případných dalších spojování tříd informovat.

Do konce školního roku rušíme všechny hromadné akce /divadla, výlety, vystoupení pro rodiče apod./. Pro děti bude na jednotlivých třídách uskutečněn Den dětí a pro děti, které budou v září odcházet do ZŠ bude připraveno pasování předškoláků na školáky. Termíny akcí budou oznámeny na webu a nástěnkách.  Fotografování kolektivů tříd uskutečníme v den pasování předškoláků.

Vyúčtování SRPŠ – v letošním školním roce byly zakoupeny pouze vánoční dárky pro děti, dále budou uhrazeny šerpy a knížky pro nejstarší předškoláky, drobné dárky a občerstvení na Den dětí a fotografie. V druhé půli června 2021 vám bude oznámeno celkové vyúčtování SRPŠ.

Od května obnovujeme platbu školného 559 Kč měsíčně. Pokud jste hradili školné během uzavření školy, či máte přeplatky, pozastavte si již platební příkazy. V měsíci červenec a srpen se školné nehradí, tudíž by vám zbytečně přibývaly přeplatky, které následně musíme vracet.

I NADÁLE PLATÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VYDANÉ DNE 1.9. 2020 - viz. příloha