ZPRAVODAJ

Seznam přihlášených dětí najdete na hlavní nástěnce MŠ.

I n f o r m a c e    o   p ř e d p l a v e c k é m   v ý c v i k u    d ě t í

                    17.02. 2023 – 23.06. 2023

                v areálu Aquacentrum Šutka

/v době jarních prázdnin a svátků se výuka nekoná/,

tekuté mýdlo bude zakoupeno pro všechny děti

Úhrada kurzovného a předání lékařského potvrzení o možnosti účasti dítěte na plavání:  - hotově ve středu 01.02. nebo 08.02. od 16:00 – 17:00 hod. v ředitelně školy.