Pozorně čtěte pravidla pro prázdninový provoz - viz. příloha

Zápis k prázdninovému provozu je ukončen.

Provoz MŠ Klíčanská je od 10.8. – 21.8. 2020

Příchody do MŠ: od 6:30 – 8:30 hod.

Odchody z MŠ: po obědě od 12:15 – 12:45 hod., po odpočinku od 15:00 – 17:00 hod.

Pobytový režim dne je obdobný jako v ostatních školkách MČ Prahy 8

Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno na hlavní nástěnce v den nástupu.

Přejeme vám i vašim dětem příjemný pobyt v naší školce :)

 

zpět