Vážení rodiče,

poskytujeme Vám informace k nástupu do MŠ. Těšit se na Vás a Vaše děti budeme od 01.09. 2021. V tento den, pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhne schůzka rodičů od 17:00 hod.  Informace k provozu školky pro nově přijaté děti byly odeslány rodičům e-mailem. Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno od 01.09. 2021 na hlavní nástěnce školy. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, pište na e-mail info@ms-klicanska.cz. Prosíme Vás o pečlivé přečtení příloh zprávy /Školní řád 2021-2022 a Pravidla pro provoz od 01.09. 2021. Další informace najdete na web stránkách školy www.ms-klicanska.cz.

Těšíme se na Vás. Kolektiv Mateřské školy Klíčanská