vyplněné žádosti odevzdejte v kanceláři ředitelky MŠ Klíčanská ve dnech:

na každou MŠ musí být vyplněna samostatná žádost

zpět