Vážení rodiče,

od 19.02. 2022 dle pokynu MŠMT končí trasování rizikových kontaktů ve školách. Pokud vaše dítě onemocní infekční nemocí covid 19, nahlásíte tuto skutečnost škole a ta zajistí informaci pro ostatní rodiče dané třídy s upozorněním sledování zdravotního stavu ostatních dětí.

Nadále platí: