Vážení rodiče,

v návaznosti na prodloužení nouzového stavu byla dne 22.1. 2021 vládou České republiky také prodloužena krizová opatření, která udávají nutnost omezení styku třetích osob s dětmi a personálem mateřské školy. Dále proto nebudeme, až do odvolání, pořádat akce s externími pracovníky včetně kroužků AJ pro předškoláky a Flétničky. Plavecký výcvik také není umožněn. Kroužky keramiky a tenisu se konají v souladu s rozhodnutím lektora.

Pro všechny děti naší školky bude v úterý 16.2. uskutečněn Masopustní průvod, který zajistí děti a paní učitelky ze zelené třídy. V úterý 23.2. proběhne ve všech třídách dopoledne karneval. Fotografování jednotlivců nebude umožněno. Na společné fotografie z akcí školky se můžete podívat na našich web stránkách v sekci Fotogalerie. 

Prosíme rodiče, aby zvážili nutnost docházky dítěte do MŠ. Mateřská škola je v tuto dobu otevřena přednostně pro rodiny, které potřebují zajistit dohled nad svými dětmi z pracovních důvodů a pro povinně vzdělávané děti. Také prosíme o využití délky pobytu dítěte v MŠ na nezbytně potřebnou dobu. Pokud můžete, vyzvedávejte si děti po obědě /povinné předškolní vzdělávání probíhá od 8:30 – 12:30 hod./. Pokud Vaše dítě nebude dlouhodobě navštěvovat školku /minimálně celý měsíc/, můžete zažádat o odpuštění platby školného. Žádosti na měsíc únor zasílejte nejpozději do 31.1. 2021 na email: info@ms-klicanska.cz.

Stále dbejte na vydaná nařízení naší mateřské školy od 1.9. 2020 /viz. příloha/.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám i Vašim dětem pevné zdraví.

Mgr. Šárka Fišerová, ředitelka školy